X
TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია (GOGAGGG)
ის რასაც არც ერთი ასტროლოგი არ გეტყვით, ანუ დაფარული სიმართლე ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ
 • ის რასაც არც ერთი ასტროლოგი არ გეტყვით, ანუ დაფარული სიმართლე ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ

  ას­ტრო­ლო­გი­ურ სა­ი­ტებ­ზე ხში­რად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია საკ­მა­ოდ სტე­რე­ო­ტი­პუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ამა თუ იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის სა­ხა­სი­ა­თო თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. რო­მე­ლიც ძი­რი­თა­დად მათი ხა­სი­ა­თის ნე­გა­ტი­უ­რი მხა­რის წარ­მო­ჩი­ნე­ბას უს­ვამს ხაზს. დღეს გვინ­და ამ მხრივ სტე­რე­ო­ტი­პე­ბი და­ვამ­სხვრი­ოთ და კონ­კრე­ტუ­ლი "ბრალ­დე­ბის" "უკუბ­რალ­დე­ბა" შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ...

  ვერ­ძი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ვერ­ძე­ბი აგ­რე­სი­უ­ლე­ბი და კონ­ფლიქ­ტუ­რე­ბი არი­ან. ბევ­რს ჰგო­ნია, რომ ჩხუ­ბი მათი "ჰო­ბია".

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ვერძს აქვს ურ­თი­ერ­თო­ბის სტან­დარ­ტი - "თვა­ლი თვა­ლის წილ, კბი­ლი კბი­ლის წილ". ამი­ტომ, რო­გორც ექ­ცე­ვი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი თა­ვა­დაც იმა­ვე საქ­ცი­ე­ლით უბ­რუ­ნებს მათ პა­სუხს ყო­ველ­თვის.

  კურო

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ კურო ზარ­მა­ცია და ურ­ჩევ­ნია მთე­ლი დღე­ე­ბი დი­ვან­ზე წა­მო­წო­ლილ­მა გა­ა­ტა­როს არაფ­რის კე­თე­ბა­ში.


  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, კუ­რო­ებს არ უყ­ვართ უაზ­რო ფა­ცი­ფუ­ცი წვრილ­მა­ნე­ბის გამო. მათ ყო­ველ­თვის ზუს­ტად იცი­ან, თუ რაზე ჯო­ბია ხარ­ჯონ ენერ­გია გა­აზ­რე­ბუ­ლად.

  ტყუ­პი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ტყუ­პე­ბი ცი­ნი­კო­სე­ბი და ავ­ყი­ე­ბი არი­ან. ისი­ნი ხში­რად სარ­გებ­ლო­ბენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ორ­სა­ხო­ვა­ნი და არა­სა­ი­მე­დო ადა­მი­ა­ნის იმი­ჯით.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ტყუ­პი სხვებ­ზე მარ­ტი­ვად უყუ­რებს ცხოვ­რე­ბას, ისი­ნი მარ­ტი­ვად ახერ­ხე­ბენ წარ­სუ­ლის გა­და­ხარ­შვას და ად­ვი­ლად შე­უძ­ლი­ათ ფეხი აუ­წყონ რე­ა­ლო­ბას.

  კირჩხი­ბი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ კირჩხი­ბე­ბი სუს­ტი, უმ­წეო, მუ­დამ მო­წუ­წუ­ნე და დეპ­რე­სი­უ­ლი არ­სე­ბე­ბი არი­ან. ბევ­რს კირჩხი­ბის ემო­ცი­უ­რო­ბა სი­სუს­ტე გო­ნია.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, კი­ჩხი­ბის სიძ­ლი­ე­რე ზუს­ტად მის ემო­ცი­უ­რად ცვა­ლე­ბად ხა­სი­ათ­ში. მას შე­უძ­ლია ნე­ბის­მე­ი­რი სირ­თუ­ლის სტრე­სის გა­და­გო­რე­ბა და ყვე­ლაფ­რის თა­ვი­დან და­წყე­ბა ყო­ველ­თვის. ეს ის ხალ­ხია, ვი­საც თვით­გა­დარ­ჩე­ნის სა­ო­ცა­რი ინ­სტინ­ქტი გა­აჩ­ნია.

  ლომი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ლო­მე­ბი ქედ­მა­ღა­ლი, ამ­პარ­ტა­ვა­ნი ხალ­ხია. რომ ისი­ნი ზე­მო­დან უყუ­რე­ბენ ყვე­ლას და მუდ­მი­ვად ელი­ან სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან ტაშ­სა და ოვა­ცი­ებს.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ლო­მე­ბის ამ­გვა­რი საქ­ცი­ე­ლი და­ბა­ლი თვით­შე­ფა­სე­ბი­სა და კომ­პლექ­სე­ბის ბრა­ლია. ამ ხალ­ხის დიდი ნა­წი­ლი თავს არ გრძნობს სხვებ­ზე აღ­მა­ტე­ბუ­ლად, უფრო პი­რი­ქით - გა­მუდ­მე­ბით ეპა­რე­ბა ეჭვი სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ში. ზუს­ტად ამი­ტომ სჭირ­დე­ბა მას მუდ­მი­ვი წა­ხა­ლი­სე­ბა და კომ­პლი­მენ­ტე­ბი გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გან, რომ თავი სა­ჭი­რო და ძლი­ერ ადა­მი­ა­ნად იგ­რძნოს ისევ.

  ქალ­წუ­ლი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ქალ­წუ­ლე­ბი მარ­ტო­სუ­ლი სო­ცი­ო­ფო­ბე­ბი არი­ან, აფა­ნა­ტე­ბენ წეს­რიგ­სა და ჰი­გი­ე­ნა­ზე. უნ­დათ, რომ არა­ვინ არ შე­ა­წუ­ხოს ზედ­მე­ტად.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ქალ­წუ­ლი საკ­მა­ოდ კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი ნი­შა­ნია. უბ­რა­ლოდ, მას გა­ცი­ლე­ბით მეტი დრო სჭირ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქ­ტში შე­სას­ვლე­ლად. იმი­ტომ რომ, ბუ­ნე­ბით ფრთხი­ლე­ბი არი­ან და ნდო­ბა გვი­ან მო­დის მათ­თვის. სა­მა­გი­ე­როდ, თუკი მო­ნა­თე­სა­ვე სული იპო­ვეს მათი ერ­თგუ­ლე­ბა ამ ადა­მი­ა­ნი­სად­მი უსა­ზღვრო იქ­ნე­ბა.

  სას­წო­რი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ სას­წო­რე­ბი მა­ტყუ­ა­რე­ბი არი­ან, ყო­ველ­თვის ცდი­ლო­ბენ "არც მწვა­დი დაწ­ვან და არც შამ­ფუ­რი". არა­სო­დეს ამ­ბო­ბენ სი­მარ­თლეს.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, სას­წო­რი უბ­რა­ლოდ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი, მშვი­დო­ბის­მოყ­ვა­რე და დე­ლი­კა­ტუ­რი ნი­შა­ნია. მან ზუს­ტად იცის, რო­გორ მო­აგ­ვა­როს კონ­ფლიქ­ტე­ბი და ყო­ფი­ლი მტრე­ბი მე­გობ­რე­ბად გა­და­აქ­ცი­ოს.

  მო­რი­ე­ლი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ მო­რი­ე­ლე­ბი ბოღ­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, გარ­შე­მო ყვე­ლას სი­ძულ­ვი­ლით და ეჭ­ვით უცქე­რენ. ცდი­ლო­ბენ დის­ტან­ცია და­ი­ჭი­რონ ადა­მი­ა­ნებ­თან.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ყვე­ლა­ფე­რის მი­ზე­ზი არის ის, რომ მო­რი­ელს სა­შინ­ლად ეში­ნია ღა­ლა­ტი­სა და მო­ღა­ლა­ტე­ე­ბის. ამი­ტომ მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ნდო­ბის ხა­რის­ხი ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, დიდი სიფრ­თხი­ლით ეკი­დე­ბი­ან ახალ ნაც­ნო­ბებს.

  მშვილ­დო­სა­ნი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ მშვილ­დოს­ნე­ბი არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი, მუდ­მი­ვად კარგ ხა­სი­ათ­ზე მყო­ფი ჯამ­ბა­ზე­ბი არი­ან. რომ ისი­ნი არა­სო­დეს დგე­ბი­ან ცუდ ხა­სი­ათ­ზე და არ აწუ­ხებთ ყო­ფი­თი პრობ­ლე­მე­ბი.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, მშვილ­დო­სა­ნი ოს­ტა­ტუ­რად მა­ლავს სა­კუ­თარ სევ­და­სა და ცუდ გან­წყო­ბას სხვე­ბის­გან. იმი­ტომ რომ, არ მოს­წონთ სა­კუ­თა­რი პრობ­ლე­მე­ბით სხვე­ბის დამ­ძი­მე­ბა. თუმ­ცა, ეს "ემო­ცი­უ­რი თავ­შე­კა­ვე­ბა" ძა­ლი­ან ვნებს ხოლ­მე მათ ჯან­მრთე­ლო­ბას.

  თხის რქა

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ თხის რქე­ბი "ქრო­ნი­კუ­ლი ვორ­კოჰო­ლი­კე­ბი" არი­ან, არ იცი­ან გარ­თო­ბი­სა და დას­ვე­ნე­ბის ფასი, ზედ­მე­ტად სე­რი­ო­ზუ­ლად ეკი­დე­ბი­ან ცხოვ­რე­ბას.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, თხის რქა რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ნი­შა­ნია. მან ზუს­ტად იცის, რომ ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფერს თა­ვი­სი დრო აქვს. ამი­ტომ არა­სო­დეს ურე­ვენ ბიზ­ნეს­სა და გარ­თო­ბას ერ­თმა­ნეთ­ში.

  მერ­წყუ­ლი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ მერ­წყუ­ლე­ბი ემო­ცი­უ­რად ცივი, დის­ტან­ცი­უ­რი ხალ­ხია. რომ მათ არ გა­აჩ­ნი­ათ თა­ნაგ­რძნო­ბი­სა და მხარ­და­ჭე­რის უნა­რი.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, მერ­წყუ­ლი სხვის პრობ­ლე­მებ­ზე ყვე­ლა­ზე მეტს ფიქ­რობს, ხში­რად თა­ვის სა­კუ­თარ­ზე მე­ტა­დაც კი. უბ­რა­ლოდ, როცა დუმს და არა­ფერს აკე­თებს, ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ გო­ნე­ბა­ში აწყობს გეგ­მებს რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა და­გეხ­მა­როთ.

  თევ­ზე­ბი

  მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ თევ­ზე­ბი არამ­ქვეყ­ნი­უ­რი, მე­ოც­ნე­ბე და დაბ­ნე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი უცხოპ­ლა­ნე­ტელს ჰგავს.

  სი­ნამ­დვი­ლე­ში, თევ­ზებს სა­ოც­რად კე­თი­ლი გული და უნი­კა­ლუ­რი ინ­ტუ­ი­ცია აქვთ, ამი­ტომ ისი­ნი ხში­რად ხე­და­ვენ იმა­ზე მეტს ვიდ­რე სხვებს ჰგო­ნი­ათ. ოც­ნე­ბით კი მა­შინ ოც­ნე­ბო­ბენ, როცა სამ­ყა­რო ზედ­მე­ტად სას­ტი­კი ეჩ­ვე­ნე­ბათ. ასე ახერ­ხე­ბენ ისი­ნი გუ­ლის სით­ბოს შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას და არა­სო­დეს ბო­როტ­დე­ბი­ან.


  წყარო:astrologi.ambebi.ge
  120 ნახვა
  loading...