TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია
„ივა­ნიშ­ვილ­მა მძევ­ლად აიყ­ვა­ნა პრე­ზი­დენ­ტი სა­ა­კაშ­ვი­ლი, აწა­მა, მისი უფ­ლე­ბე­ბი შე­ლა­ხა და ამას ერ­თმა­ნეთ­ზე გვაბ­რა­ლე­ბი­ნებს“ - ლევან ხაბეიშვილი
 • „ივა­ნიშ­ვილ­მა მძევ­ლად აიყ­ვა­ნა პრე­ზი­დენ­ტი სა­ა­კაშ­ვი­ლი, აწა­მა, მისი უფ­ლე­ბე­ბი შე­ლა­ხა და ამას ერ­თმა­ნეთ­ზე გვაბ­რა­ლე­ბი­ნებს“ - ლევან ხაბეიშვილი

  "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" წევრი, ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვან ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნის ბრალ­დე­ბებს პა­სუ­ხობს.

  "ცოტა უც­ნა­უ­რია, მარ­თლა და და­ვი­ბე­ნი ჩვენ­ზე მეტს შრო­მობს ვინ­მე ჩვენ­ზე მეტს და­დის ვინ­მე და მუ­შა­ობს ჩვენ­ზე მეტი მამ­ხი­ლე­ბე­ლი არის კი­დევ ქვე­ყა­ნა­ში ჩვენ­ზე მეტი იარა ვინ­მემ ევ­რო­პა­ში და პრე­ზი­დენტ სა­ა­კაშ­ვი­ლის თე­მა­ზე ისა­უბ­რა, ჩვენ­ზე მეტ­ჯერ ვინ­მე სა­უბ­რობს პრე­ზი­დენტ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­კი­თხზე, ჩვენ­ზე მეტ მტერს იჩენს ვინ­მე ამ ქვე­ყა­ნა­ში სუ­სის უფ­რო­სი სა­სა­მარ­თლო­ში მი­ჩი­ვის, უჩა მა­მა­ცაშ­ვი­ლი სა­სა­მარ­თლო­ში გვი­ჩი­ვის, ვანო ჩხარ­ტიშ­ვი­ლი ბრი­ტა­ნე­თის სა­სა­მარ­თლო­თი მე­მუქ­რე­ბა, ტვ იმე­დი კვი­რა­ში 3 სი­უ­ჟეტს მი­ძღვნის, პოსტვ სე­რი­ა­ლებს იღებს ჩემს გა­სა­შა­ვებ­ლად და ამ დროს ....


  არ ვა­პი­რებ ზო­გი­ერ­თე­ბი­ვით პრე­ზი­დენტ სა­ა­კაშ­ვი­ლის წე­რი­ლე­ბის ფრი­ალს და ასე­თი მე­თო­დე­ბით მხარ­და­ჭე­რის მო­პო­ვე­ბას. მაქვს ჩემი ხალ­ხის გო­ნი­ე­რე­ბის იმე­დი და ყვე­ლას აქვს ჭკუა და თავი იმის­თვის, რომ შე­ა­ფა­სოს მოვ­ლე­ნე­ბი, პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სი დას­კვნე­ბი თა­ვად გა­მო­ი­ტა­ნოს. ცხა­დია, უნაკ­ლოდ არ მი­მაჩ­ნია ჩემი თავი ამ ბრძო­ლა­ში, თუმ­ცა არც აუგი დაგ­ვიმ­სა­ხუ­რე­ბია.

  გულ­წრფე­ლად ვდარ­დობ იმ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, ვინც ტა­ლახს ის­ვრის არას­წო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით და მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, არ ვა­პი­რებ იგი­ვე­თი გავ­ცე პა­სუ­ხი. მე და ჩემი თა­ნა­მებ­რძო­ლე­ბი უან­გა­როდ ვებ­რძვით ოლი­გარ­ქი­ულ რე­ჟიმს უკვე 10 წე­ლია უამ­რა­ვი ქა­რიშ­ხა­ლი დატ­რი­ალ­და ჩემს - ჩვენს თავს, მაგ­რამ ბრძო­ლა არ შეგ­ვი­წყვე­ტია ივა­ნიშ­ვილ­მა მძევ­ლად აიყ­ვა­ნა პრე­ზი­დენ­ტი სა­ა­კაშ­ვი­ლი, აწა­მა, მისი უფ­ლე­ბე­ბი შე­ლა­ხა და ამას ერ­თმა­ნეთ­ზე გვაბ­რა­ლე­ბი­ნებს - ეს რო­გორ უნდა მო­ა­ხერ­ხო ასე­ვე მძევ­ლად არის აყ­ვა­ნი­ლი ნიკა გვა­რა­მია და წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, მე რომ და­ვა­და­ნა­შა­უ­ლო ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, რომ ვერ აქ­ტი­უ­რო­ბენ, ან არ იბ­რძვი­ან ნი­კას თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის ...

  ეს ხომ სა­სა­ცი­ლო­ზე მე­ტად ჩემი მხრი­დან უკი­დუ­რე­სად უსა­მარ­თლო იქ­ნე­ბა

  მოკ­ლედ, ჩემო ძვირ­ფა­სე­ბო, მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა არ დაგ­ვა­ვი­წყდეს, რომ ჩვე­ნი სამ­შობ­ლოს­თვის ბრძო­ლა გა­დამ­წყვეტ ფა­ზა­შია და ამა­ზე ვკონ­ცენ­ტრირ­დეთ ძა­ლი­ან მტკი­ცედ ვარ მეც და ჩემი მე­გობ­რე­ბიც ამ ბრძო­ლა­ში ერ­თად გა­ვი­მარ­ჯვებთ ჩვე­ნი ხალ­ხის სა­ხე­ლით ძალა ერ­თო­ბა­შია", - წერს ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლი.

  ცნობისთვის, ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბით, რო­დე­საც ის ექ­სპრე­ზი­დენტ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ აგ­ვა­რებ­და და ხა­ბე­იშ­ვილს და­უ­კავ­შირ­და, ეს უკა­ნას­კნე­ლი "და­ი­კარ­გა."

  ✅ ცოტა უცნაურია, მართლა და დავიბენი ????‍???????? ჩვენზე მეტს შრომობს ვინმე❓ჩვენზე მეტს დადის ვინმე და მუშაობს❓ჩვენზე მეტი...

  Posted by Levan Khabeishvili on Monday, 26 September 2022
  მასალის გამოყენების პირობები
  122 ნახვა

  Face ამბები