თეგებით ძიება

"მომახრჩობენ და ჩამომკიდებენ, თავი მოიკლაო... კამერაშიც მარტო ვარ, მოწმეც არ იარსებებს" - ბადრი ესებუა ციხიდან წერილს ავრცელებს

"სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის" ზუგ­დი­დის ფი­ლი­ა­ლის და­ყა­ჩა­ღე­ბის საქ­მე­ზე მსჯავ­რდა­დე­ბუ­ლი ბად­რი ესე­ბუა ცი­ხი­დან წე­რილს აქ­ვეყ­ნებს, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ მას სა­პა­ტიმ­რო სა­კან­ში უმ­ძი­მეს პი­რო­ბებ­ში უწევს ყოფ­ნა.

მი­სი­ვე თქმით, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა მუ­ქა­რა და არ გა­მო­რი­ცხავს, მოკ­ლან და თვით­მკვლე­ლო­ბის სცე­ნა­რი დად­გან.

"14 მარტს პე­ნი­ტენ­ცი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში ერთ-ერ­თმა პა­ტი­მარ­მა მი­ი­ყე­ნა თვით­და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი, მი­ზე­ზი ყო­ფი­ლა ის, რომ სამ­კურ­ნა­ლოდ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­დაყ­ვა­ნას ითხოვ­და, უარი უთხრეს და პრო­ტეს­ტის ნიშ­ნად ყელი გა­მო­იჭ­რა, რამ­დე­ნი­მე პა­ტი­მარ­მა სო­ლი­და­რო­ბის ნიშ­ნად შიმ­ში­ლო­ბა და­ვი­წყეთ. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ამ და­ი­წყო რეპ­რე­სი­ე­ბი და მუ­ქა­რით გვთხოვ­დნენ შიმ­ში­ლო­ბის შე­წყვე­ტას. და­უ­მორ­ჩი­ლებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მე პი­რა­დად მი­თხრეს, რომ ობო­ბი­ან და ტა­რაკ­ნე­ბით სავ­სე სა­კან­ში ან კარ­ცერ­ში გა­და­მიყ­ვან­დნენ. მა­ინც რომ არ და­ვე­მორ­ჩი­ლე, 10 კა­ცამ­დე შე­მო­მი­ვარ­და კა­მე­რა­ში. ამ დროს ლო­გინ­ზე ვი­წე­ქი, მეც­ნენ, გად­მო­მაგ­დეს გი­ნე­ბით და შემ­დგნენ ფე­ხე­ბით. და­მა­დეს ხელ­ბორ­კი­ლე­ბი და არა­ა­და­მი­ა­ნუ­რი ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით წა­მათ­რი­ეს დე­ეს­კა­ლა­ცი­ის კა­მე­რა­ში.

ახ­ლაც ვერ ვხვდე­ბი რა­ტომ მოგ­ვი­წყვეს პრო­ვო­კა­ცია და რა­ტომ შეგვყა­რეს ასე ტყუ­ი­ლად კარ­ცერ­ში. ჩემს გვერ­დით კა­მე­რა­ში მყო­ფი მე­გო­ბა­რი ამ­ბობს - აკ­რძა­ლულ ნივთს ჩა­გი­დებთ და სას­ჯელს გა­გი­ხან­გრძლი­ვებთ თუ არ გა­ჩერ­დე­ბი­თო, ასე დაგ­ვე­მუქრნე­ნო. ეს ინ­ფორ­მა­ცია სა­ხალ­ხო დამ­ცველს მი­ვა­წო­დე და მოვ­თხო­ვე კა­მე­რე­ბის ჩა­ნა­წე­რე­ბის და­არ­ქი­ვე­ბა, თუმ­ცა სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სამ­სა­ხუ­რის­გან სა­ხალ­ხო დამ­ცველს უპა­სუ­ხეს, რომ 14 მარ­ტის 23 სა­ა­თი­დან 12 სა­ა­თამ­დე ტექ­ნი­კუ­რი ხარ­ვე­ზე­ბის გამო ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო. ამ ამ­ბის გამო მოს­ვე­ნე­ბა დავ­კარ­გე, ვიცი რო­გორ მებ­რძვის სის­ტე­მა. არ ვიცი რო­დის შე­მო­მი­ვარ­დე­ბი­ან სა­კან­ში, მო­მახ­რჩო­ბენ და ჩა­მომ­კი­დე­ბენ, თავი მო­იკ­ლაო. კა­მე­რა­შიც მარ­ტო ვარ, მოწ­მეც არ იარ­სე­ბებს" - ამ­ბობს ბად­რი ესე­ბუა წე­რილ­ში, რო­მელ­საც მის ად­ვო­კა­ტი ასა­ჯა­რო­ებს.

ცნო­ბის­თვის, გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ზუგ­დიდ­ში, „სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის“ შე­ნო­ბა­ში 2020 წლის 21 ოქ­ტომ­ბერს შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ბად­რი ესე­ბუა შე­იჭ­რა. მას მძევ­ლად 40-ზე მეტი მო­ქა­ლა­ქე ჰყავ­და აყ­ვა­ნი­ლი და მათი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სა­ნაც­ვლოდ 500 ათას აშშ დო­ლარს და უსაფრ­თხო­ე­ბის გა­რან­ტი­ებს ითხოვ­და. თან­ხის გა­და­ცე­მის შემ­დეგ თავ­დამ­სხმელ­მა გაქ­ცე­ვა მო­ა­ხერ­ხა.

ბად­რი ესე­ბუა მიმ­დი­ნა­რე წლის 8 თე­ბერ­ვალს და­ა­კა­ვეს. აღ­ნიშ­ნულ საქ­მე­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 236-ე, 323-ე და 329-ე მუხ­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, რაც ტე­რო­რის­ტულ აქტს, მძევ­ლად ხელ­ში ჩაგ­დე­ბას ტე­რო­რის­ტუ­ლი მიზ­ნით და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის უკა­ნო­ნოდ შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვა-ტა­რე­ბას გუ­ლის­ხმობს.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა