თეგებით ძიება

რამდენჯერ მოვა სიყვარული თქვენს ცხოვრებაში, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

ადა­მი­ა­ნე­ბი ოდით­გან­ვე ცდი­ლო­ბენ ახ­სნან სიყ­ვა­რუ­ლის ამო­უც­ნო­ბი ფე­ნო­მე­ნი. ვი­ღა­ცის­თვის ეს გრძნო­ბა ერთხელ მო­დის და მა­რა­დი­უ­ლია. სხვე­ბი კი ფიქ­რო­ბენ, რომ სიყ­ვა­რუ­ლი ყვე­ლა ასაკ­ში სხვა­დას­ხვა ფორ­მი­თა და სიძ­ლი­ე­რით ავ­ლენს თავს. ამი­ტომ ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა ეტაპ­ზე ჩვენ სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რად გვიყ­ვარ­დე­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ არ­სე­ბო­ბენ პო­ლი­გა­მი­უ­რი და მო­ნო­გა­მი­უ­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი. შე­სა­ბა­მი­სად, სიყ­ვა­რუ­ლი­სად­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაც ზუს­ტად ამ მო­მენ­ტით გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა მათ­ში.

რო­გორც სტა­ტის­ტი­კა ცხად­ყოფს, იდე­ა­ლის­ტუ­რად არი­ან გან­წყო­ბი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის მი­მართ ცე­ცხლი­სა და ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის ნიშ­ნე­ბი. ვერ­ძებს, ლო­მებს, მშვილ­დოს­ნებს, ტყუპს, სას­წო­რებ­სა და მერ­წყუ­ლებს პო­ლი­გა­მი­უ­რო­ბა ახა­სი­ა­თებთ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. მათ ცხოვ­რე­ბა­ში ბევ­რი რო­მა­ნია, არა­ნაკ­ლებ ბევ­რია ქორ­წი­ნე­ბაც. ისი­ნი ფიქ­რო­ბენ, რომ ყო­ველ ჯერ­ზე ეს არის "ის ერ­თა­დერ­თი და ნამ­დვი­ლი" სიყ­ვა­რუ­ლი. თუმ­ცა, თუკი ისე მოხ­და, რომ იმე­დი უც­რუვ­დე­ბათ, მარ­ტი­ვად პო­უ­ლო­ბენ ახალ აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბის ობი­ექტს.

გრძნო­ბე­ბის სიმ­ყა­რით, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას რიგ შემ­თხვე­ვებ­ში უვა­დო და უნა­პი­რო ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რით არი­ან და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი წყლი­სა და მი­წის სტი­ქი­ის ნიშ­ნე­ბი. კუ­რო­ე­ბი, კირჩხი­ბე­ბი, ქალ­წუ­ლე­ბი, მო­რი­ე­ლე­ბი, თხის რქე­ბი და თევ­ზე­ბი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ ძლი­ე­რი ემო­ცი­უ­რი მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. მათ­თვის ძნე­ლია ერთი პარტნი­ო­რის, მე­ო­რე­თი ჩა­ნაც­ვლე­ბა და თუ მა­ინც ასე ხდე­ბა, ეს ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ქმე­დე­ბა მარ­ტო­ო­დენ უსუ­სუ­რი მცდე­ლო­ბაა იმი­სა, რომ სუ­ლი­ე­რი ტკი­ვი­ლე­ბი რო­გორ­მე გა­ი­ქარ­ვონ უიღ­ბლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ. ასეთ ადა­მი­ა­ნებს ცხოვ­რე­ბა­ში ერთხელ ან რამ­დენ­ჯერ­მე, ოღონდ ძა­ლი­ან ძლი­ე­რად უყ­ვართ. მათი ემო­ცი­ე­ბი ინ­ტენ­სი­უ­რი და ღრმაა. შე­სა­ბა­მი­სად, აქვთ უნა­რი დიდი ხნის მან­ძილ­ზე უერ­თგუ­ლონ ერთ პარტნი­ორს. მა­ში­ნაც კი, როცა ეს უკა­ნას­კნე­ლი ცო­ცხა­ლი აღა­რაა.


წყარო:astrologi.ambebi.ge


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა