თეგებით ძიება

ზოდიაქოს ეს 4 ნიშანი საწოლში დაგადნობთ და დაგიმონებთ

ნახეთ, ზოდიაქოს 4 ნიშანი, რომლებსაც სექსში დო­მი­ნან­ტო­ბა უყ­ვართ. თუ მათ­თან ღა­მის გა­ტა­რე­ბას მო­ა­ხერ­ხებთ, ის დიდ­ხანს გე­მახ­სოვ­რე­ბათ.

1. ვერ­ძი

ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს მე­ტო­ქე­ო­ბა უყ­ვართ. მათ სირ­თუ­ლე­ე­ბი არ აში­ნებთ, პი­რი­ქით – აინ­ტე­რე­სებთ კი­დეც. მათი ხა­სი­ა­თის ეს ნი­შან-თვი­სე­ბა სა­წოლ­შიც ვლინ­დე­ბა. ვერ­ძი სექ­სის დროს აგ­რე­სი­უ­ლია და ზოგ­ჯერ უხე­შიც. მათ მოს­წონთ სექ­სი, რო­მელ­საც კარ­გი ფი­ზი­კუ­რი მომ­ზა­დე­ბა სჭირ­დე­ბა. ამი­ტომ ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ უც­ნა­ურ პო­ზებს შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ. ვერძს არ შე­უძ­ლია მშვი­დად იყოს სექ­სის დროს და ამას ვე­რა­ფერს მო­უ­ხერ­ხებთ.

2. ლომი

ლომი და­ბა­დე­ბი­დან ლი­დე­რია. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ხალ­ხის მარ­თვის­კენ ის­წრაფ­ვი­ან. მათ კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­სა და ორ­გა­ნი­ზე­ბის უნა­რი აქვთ. ასე­ვე, ეფექ­ტუ­რად ანა­წი­ლე­ბელ დროს. სწო­რედ ამი­ტომ, მათ­თვის სრუ­ლი­ად ნორ­მა­ლუ­რია, რომ სა­წოლ­ში ყვე­ლაფ­რის მარ­თვა სურთ. ლომი ძა­ლი­ან თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლია, აქვს მდი­და­რი წარ­მო­სახ­ვის უნა­რი. ამი­ტომ მას­თან სექ­სი მო­სა­წყე­ნი არას­დროს იქ­ნე­ბა. თა­ნაც, პირ­და­პირ გა­გიმ­ხელთ, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რას ელის თქვენ­თან ერ­თად გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღა­მის­გან.

3. ქალ­წუ­ლი

ქალ­წუ­ლი შავი შო­კო­ლა­დია. ვე­რა­ვინ წარ­მო­იდ­გენს, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს სექ­სუ­ა­ლუ­რი დო­მი­ნან­ტო­ბა შე­უძ­ლია. ერთი მხრივ, ქალ­წუ­ლი პა­სი­უ­რი და მორ­ჩი­ლი ადა­მი­ა­ნის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებს. თუ მას­თან ღა­მის გა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, მას სხვა კუ­თხი­თაც და­ი­ნა­ხავთ. ისი­ნი ძა­ლი­ან გახ­სნი­ლე­ბი არი­ან და პარტნი­ორს ყო­ველ­თვის სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭე­ბენ. გარ­და ამი­სა, შე­სა­ნიშ­ნა­ვად იცი­ან, რო­დის, სად და რო­გორ უნდა შე­ე­ხონ პარტნი­ო­რის სხე­ულს ისე, რომ ესი­ა­მოვ­ნოს.

4. მო­რი­ე­ლი

და­ბო­ლოს – მო­რი­ე­ლი. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ვნე­ბას ას­ხი­ვებს. სექსში მათ გარ­კვე­უ­ლი მიზ­ნე­ბი აქვთ, რომ­ლებ­საც ნე­ბის­მი­ე­რი სა­შუ­ა­ლე­ბით აღ­წე­ვენ. მზად არი­ან, თავი მთლი­ა­ნად პარტნი­ორს მი­უ­ძღვნან, რათა ეს ღამე და­ა­მახ­სოვ­რდეს. ისი­ნი ქალ­წუ­ლებს ჰგვა­ნან, რად­გან მუ­დამ პარტნი­ო­რის­თვის სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ნი­ჭე­ბა­ზე ფიქ­რო­ბენ.გარ­და ამი­სა, საკ­მა­ოდ სპონ­ტა­ნუ­რე­ბი და მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბი არი­ან.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა