თეგებით ძიება

რომელია ზოდიაქოს 2 ნიშანი, რომელც საწოლში დაგიმონებთ? - ასტროლოგები ამბობენ

ნახეთ, ზოდიაქოს 4 ნიშანი, რომლებსაც სექსში დო­მი­ნან­ტო­ბა უყ­ვართ. თუ მათ­თან ღა­მის გა­ტა­რე­ბას მო­ა­ხერ­ხებთ, ის დიდ­ხანს გე­მახ­სოვ­რე­ბათ.

1. ვერ­ძი

ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს მე­ტო­ქე­ო­ბა უყ­ვართ. მათ სირ­თუ­ლე­ე­ბი არ აში­ნებთ, პი­რი­ქით – აინ­ტე­რე­სებთ კი­დეც. მათი ხა­სი­ა­თის ეს ნი­შან-თვი­სე­ბა სა­წოლ­შიც ვლინ­დე­ბა. ვერ­ძი სექ­სის დროს აგ­რე­სი­უ­ლია და ზოგ­ჯერ უხე­შიც. მათ მოს­წონთ სექ­სი, რო­მელ­საც კარ­გი ფი­ზი­კუ­რი მომ­ზა­დე­ბა სჭირ­დე­ბა. ამი­ტომ ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ უც­ნა­ურ პო­ზებს შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ. ვერძს არ შე­უძ­ლია მშვი­დად იყოს სექ­სის დროს და ამას ვე­რა­ფერს მო­უ­ხერ­ხებთ.

2. ლომი

ლომი და­ბა­დე­ბი­დან ლი­დე­რია. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ხალ­ხის მარ­თვის­კენ ის­წრაფ­ვი­ან. მათ კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­სა და ორ­გა­ნი­ზე­ბის უნა­რი აქვთ. ასე­ვე, ეფექ­ტუ­რად ანა­წი­ლე­ბელ დროს. სწო­რედ ამი­ტომ, მათ­თვის სრუ­ლი­ად ნორ­მა­ლუ­რია, რომ სა­წოლ­ში ყვე­ლაფ­რის მარ­თვა სურთ. ლომი ძა­ლი­ან თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლია, აქვს მდი­და­რი წარ­მო­სახ­ვის უნა­რი. ამი­ტომ მას­თან სექ­სი მო­სა­წყე­ნი არას­დროს იქ­ნე­ბა. თა­ნაც, პირ­და­პირ გა­გიმ­ხელთ, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რას ელის თქვენ­თან ერ­თად გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღა­მის­გან.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა