თეგებით ძიება
25. 07. 2023 ბიზნესი

"უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოში 21 326 კომპანია დააფუძნეს" - "საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველო“

უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში 21 326 კომ­პა­ნია და­ა­ფუძ­ნეს, რაც წინა 27 წლის მაჩ­ვე­ნე­ბელს 3-ჯერ აღე­მა­ტე­ბა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას „სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამჭვირ­ვა­ლო­ბა - სა­ქარ­თვე­ლო“ ავ­რცე­ლებს.

კერ­ძოდ, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 1995 წლის იან­ვრი­დან 2022 წლის თე­ბერ­ვლის ჩათ­ვლით, რუ­სე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მიერ სა­ქარ­თვე­ლო­ში 7 788 კომ­პა­ნია და­ფუძნ­და, ხოლო 2022 წლის მარ­ტი­დან 2023 წლის ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით ეს რა­ო­დე­ნო­ბა გა­სამ­მაგ­და.

შე­სა­ბა­მი­სად, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ, რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში თვე­ში სა­შუ­ა­ლოდ 1 300 კომ­პა­ნი­ას არე­გის­ტრი­რე­ბენ.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა