თეგებით ძიება
24. 02. 2024 სპორტი

რა ქონებას ფლობს მერაბ დვალიშვილი?

მე­რაბ დვა­ლიშ­ვი­ლის ქო­ნე­ბა 2024 წელს

დვა­ლიშ­ვი­ლი არის მებ­რძო­ლი, რო­მელ­მაც UFC-ში ზე­დი­ზედ 9 ბრძო­ლა მო­ი­გო. UFC 298-ზე ერთ-ერთ ბოლო ორ­თაბ­რძო­ლის­თვის და­ახ­ლო­ე­ბით $111,000 გა­და­ი­ხა­და და გა­მო­ი­მუ­შა­ვა $200,000-ზე მეტი, რო­დე­საც ის ხოსე ალ­დოს შე­ებ­რძო­ლა.

მისი ქო­ნე­ბა, ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, და­ახ­ლო­ე­ბით 2 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რია.

მე­რაბ დვა­ლიშ­ვი­ლის კა­რი­ე­რის ქრო­ნი­კა

დვა­ლიშ­ვილ­მა პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი საბ­რძო­ლო კა­რი­ე­რა Ring of Combat-ში და­ი­წყო, სა­დაც 2014 წელს წა­ა­გო და­რენ მი­მას­თან. ეს იყო მისი პირ­ვე­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი ბრძო­ლა. იმა­ვე წელს დე­ნის დომ­ბროუ და­ა­მარ­ცხა, თუმ­ცა ორ თვე­ში რიკი ბან­დე­ხას­თან და­მარ­ცხდა.

კა­რი­ე­რა­ში მე­ო­რე წა­გე­ბის შემ­დეგ დვა­ლიშ­ვი­ლი არ გა­ჩე­რე­ბუ­ლა. ამის შემ­დეგ ზე­დი­ზედ ექ­ვსი მო­გე­ბა ჰქონ­და Ring of Combat-სა და CES MMA-ში. 2017 წელს დვა­ლიშ­ვი­ლი UFC-ს შე­უ­ერ­თდა და კა­რი­ე­რა­ში მე­სა­მე მარ­ცხი გა­ნი­ცა­და რიკი სა­ი­მო­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ.

ამის შემ­დეგ გაგ­რძელ­და და­უ­მარ­ცხე­ბე­ლი გა­მარ­ჯვე­ბე­ბის სე­რია, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ სტე­პან კო­ბე­ნოვ­თან და­მარ­ცხე­ბით შე­წყდა 2019 წელს სამ­ბოს მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე. მაგ­რამ ეს არ ით­ვლე­ბა მის MMA რე­კორდში, ამი­ტომ ერ­თა­დერ­თი ბოლო წა­გე­ბა მის MMA კა­რი­ე­რა­ში იყო კე­ვინ დან­ცლერ­თან Fury Pro Grappling 2-ში.

მე­რაბ დვა­ლიშ­ვი­ლის ბიზ­ნე­სი

მე­რაბ დვა­ლიშ­ვი­ლი ადრე იყო Flash Motors-ის სახე, რო­მე­ლიც ჰი­პე­რე­ლექტრუ­ლი სკუ­ტე­რის Infinity X-ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას ეწე­ო­და. ის ასე­ვე GA Logistics LLC-ის სა­ხეა.

დვა­ლიშ­ვილს აქვს სა­კუ­თა­რი ელექტრო­ნუ­ლი მა­ღა­ზი­აც, რომ­ლის გახ­სნა Athlete Studio-სთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით შეძ­ლო. ეს არის მის­თვის შე­მო­სავ­ლის ბრწყინ­ვა­ლე წყა­რო, წერს მე­დია, იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ბრძო­ლას თავს და­ა­ნე­ბებს.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა