თეგებით ძიება

ზოდიაქოს ამ 5 ნიშანს აპრილში სიყვარულში გაუმართლებს

ყვე­ლა ოც­ნე­ბობს სიყ­ვა­რულ­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­ზა­ფხუ­ლის დად­გო­მას­თან ერ­თად. ვარ­სკვლა­ვებ­მა გუ­ლუხ­ვი სა­ჩუქ­რე­ბი მო­უმ­ზა­დეს შემ­დე­გი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს:

კურო

ფრთხი­ლი და გო­ნივ­რუ­ლი კურო გა­ნიც­დის უჩ­ვე­უ­ლო გრძნო­ბე­ბის რე­ა­ლურ სპექტრს. აპ­რილ­ში ისი­ნი სი­გი­ჟემ­დე შე­იყ­ვა­რე­ბენ შემ­თხვე­ვით ნაც­ნობს და იოც­ნე­ბე­ბენ მას­თან პა­ე­მან­ზე, და­ი­ვი­წყე­ბენ მკაცრ პრინ­ცი­პებ­სა და მუ­შა­ო­ბას. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ამ ადა­მი­ან­თან შეხ­ვედ­რას მა­ლე­ვე შეძ­ლებთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს შან­სი, რომ უკეთ გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი და დახ­ვე­წი­ლად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სი.

კირჩხი­ბი

კირჩხი­ბებს სა­ინ­ტე­რე­სო და ორაზ­რო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბის სე­რია გე­ლით. აპ­რილ­ში მიხ­ვალთ დას­კვნამ­დე, რომ ძველ­მა ურ­თი­ერ­თო­ბამ უკვე დიდი ხა­ნია თავი მო­გა­ბეზ­რათ და მი­ა­ტო­ვებთ. მტკივ­ნე­უ­ლი და­შო­რე­ბა გა­ი­ძუ­ლებთ და­ი­მა­ლოთ სა­კუ­თარ "ნა­ჭუჭ­ში", მაგ­რამ ასე დიდ­ხანს არ გაგ­რძელ­დე­ბა. სა­ნამ ერთ ადა­მი­ანს და­შორ­დე­ბით, მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნის მი­მართ გა­გიჩ­ნდე­ბათ ნაზი გრძნო­ბე­ბი. მი­უ­ხე­და­ვად სევ­დი­სა და წარ­სუ­ლი­სად­მი ლტოლ­ვი­სა, გირ­ჩევთ, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­უ­ღოთ კარი ახალ ბედ­ნი­ე­რე­ბას. არ და­უშ­ვათ წარ­სუ­ლი უარ­ყო­ფი­თი გა­მოც­დი­ლე­ბა და შიში. თან­და­თან მი­უ­ახ­ლოვ­დით, დატ­კბით რო­მან­ტი­კუ­ლი პე­რი­ო­დით.

სას­წო­რი

შეძ­ლებთ მი­ი­პყროთ იმ ადა­მი­ა­ნის ყუ­რა­დღე­ბა, რო­მე­ლიც დიდი ხა­ნია მოგ­წონთ. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლო­ბა, შე­წყვი­ტეთ მოკ­რძა­ლე­ბა და ნება მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს ცოტა უაზ­როდ მო­იქ­ცეთ და ფლირ­ტიც გა­იხ­სე­ნეთ. ეცა­დეთ არ გა­უშ­ვათ შან­სი ხე­ლი­დან და გა­აძ­ლი­ე­როთ თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბა. ეჭვი არ შე­გე­პა­როთ, რომ თქვე­ნი ხიბ­ლის არ­და­ნახ­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ თქვე­ნი ბუ­ნებ­რი­ვი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ იუ­მო­რის გრძნო­ბა და ნე­ბის­მი­ე­რი შე­გიყ­ვა­რებთ.

მერ­წყუ­ლი

მერ­წყუ­ლებს აპ­რილ­ში რთუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა მო­გი­წევთ. გა­იხ­სე­ნეთ გა­მო­ნათ­ქვა­მი ორი კურ­დღლის მა­დე­ვარ­ზე და მი­ი­ღეთ სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. ამის­თვის მო­გი­წევთ შეს­ვე­ნე­ბა და გარ­კვე­უ­ლი დრო­ით მარ­ტო ყოფ­ნა. მალე გა­ი­გებთ ვის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი მთე­ლი თქვე­ნი აზრი. არ და­კარ­გო დრო და წა­დით თქვე­ნი ბედ­ნი­ე­რე­ბის­კენ. ვარ­სკვლა­ვე­ბი მერ­წყულს მშვე­ნი­ერ, გა­ზა­ფხულს გპირ­დე­ბი­ან, სავ­სე სი­ნა­ზით, სიყ­ვა­რუ­ლი­თა და რო­მან­ტი­კით.

თევ­ზე­ბი

რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მყო­ფი თევ­ზებს გრძნო­ბის გა­ნახ­ლე­ბა გე­ლო­დე­ბათ. თა­მა­მად შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ გა­გი­მარ­თლებთ ყვე­ლა­ფერ­ში, რაც სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­როს ეხე­ბა. გე­ლით თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან ჰარ­მო­ნია, გა­გე­ბა და ზრუნ­ვა, ასე­ვე სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი და გულ­წრფელ სა­უბ­რე­ბი. თა­ვის მხრივ, სა­ბო­ლო­ოდ იგ­რძნობთ, თუ რო­გორ გიყ­ვართ მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი და ამას ყვე­ლა­ნა­ი­რად გა­მო­ავ­ლენთ.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა