TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია
13 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • 13 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  კურო
  დღეს ბევ­რჯერ გა­გი­მარ­თლებთ, სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მოთ­მი­ნე­ბა გმარ­თებთ, პარტნი­ორს ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა უნდა აპა­ტი­ოთ.

  ტყუ­პი
  მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბის დღეა. მე­გობ­რებს შეხ­ვდით, იმ­ხი­ა­რუ­ლეთ, ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­ემ­გზავ­რეთ და პიკ­ნი­კი მო­ა­წყვეთ. სა­ღა­მოს სუფ­თა ჰა­ერ­ზე მა­ინც გა­ი­სე­ირ­ნეთ.


  კირჩხი­ბი
  კარ­გი დღეა შო­პინ­გის­თვის. მარ­თა­ლია, ფუ­ლის ხარ­ჯვა მო­გი­წევთ, მაგ­რამ ოჯა­ხის წევ­რებ­საც გა­ა­ხა­რებთ სა­ყიდ­ლე­ბით. სა­ღა­მოს ახ­ლობ­ლებს ეს­ტუმ­რეთ, მხი­ა­რუ­ლე­ბა გე­ლით.

  ლომი
  სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი დღე გე­ლით. თქვე­ნი მზრუნ­ვე­ლო­ბა და დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბათ უფ­რო­სი ასა­კის ნა­თე­სა­ვებს. სა­ღა­მოს პა­ტა­რებს ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლი მო­წყვეთ, ტკბი­ლე­უ­ლით გა­ა­ნე­ბივ­რეთ.

  ქალ­წუ­ლი
  გა­და­დეთ გვერ­დზე სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. იყა­ვით ნაზი, მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და გულ­წრფე­ლი მის მი­მართ, ფან­ტა­ზია "ჩარ­თეთ" და გა­ა­ნე­ბივ­რეთ კომ­პლი­მენ­ტე­ბით, სი­ურპრი­ზე­ბით, სა­ჩუქ­რით.

  სას­წო­რი
  ვარ­სკვლა­ვე­ბი გახ­სე­ნე­ბენ, რომ მხო­ლოდ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი არ უნდა აკე­თოთ უქ­მე­ებ­ზე. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ იდე­ე­ბი, იმ­ხი­ა­რუ­ლეთ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად. მთა­ვა­რია, არ ჩარ­თოთ კომ­პი­უ­ტე­რი და ტე­ლე­ვი­ზო­რი.

  მო­რი­ე­ლი
  სა­ინ­ტე­რე­სო და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღე გე­ლით. მო­ა­წყვეთ სა­ო­ჯა­ხო დღე­სას­წა­უ­ლი, და­პა­ტი­ჟეთ მე­გობ­რე­ბი. სა­ღა­მო ბავ­შვებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ, მათი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­გა­ო­ცებთ.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბის, ნაც­ნო­ბო­ბის დღეა. დღეს გა­აც­ნო­ბი­ე­რებთ, რომ ყო­ფილ შეყ­ვა­რე­ბულს არ და­ვი­წყე­ბი­ხართ. კარ­გი დღეა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო აღი­ა­რე­ბი­სა და რო­მან­ტი­კის­თვის.

  თხის რქა
  ფორ­ტუ­ნა თქვენ მხა­რე­საა. იყა­ვით მე­ტად გახ­სნი­ლი, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­ჩუქ­რე­ბით და სი­ურპრი­ზით გა­ა­ნე­ბივ­რეთ.

  მერ­წყუ­ლი
  ენერ­გი­უ­ლი ხართ და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი, ზო­გი­ერ­თი რე­მონ­ტის და­წყე­ბას გა­და­წყვეტს, ზოგი - ინ­ტე­რი­ე­რის შეც­ვლას. თუმ­ცა, გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას, მარ­ტო ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით მძი­მე ავეჯს.

  თევ­ზე­ბი
  კარ­გი დღეა კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე და­სას­წრე­ბად, მხი­ა­რუ­ლე­ბის­თვის. და­აკ­ვირ­დით მოვ­ლე­ნებს, დღეს თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ბევრ კი­თხვას გა­ე­ცე­მა პა­სუ­ხი. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სიყ­ვა­რუ­ლით აგავ­სებთ.
  675 ნახვა