X
TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია
16 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • 16 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  ვერძი

  ამ დღეს მოსალოდნელია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები: ტრავმა ან ემოციური სტრესი. ეცადეთ საკუთარი ემოციები აკონტროლეთ და მხოლოდ ის საქმე აკეთოთ, რომელიც კარგად იცით. ერიდეთ სარისკო მოქმედებებს და ბასრ საგნებთან ურთიერთობას.

  კურო

  დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დეთ და ეცა­დეთ კონ­ფლიქ­ტის გა­რე­შე მო­აგ­ვა­როთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. სა­ღა­მო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად მხი­ა­რულ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ.


  ტყუ­პი

  თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი. ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­ე­რი­დეთ ქედ­მაღ­ლო­ბას. სა­ღა­მოს მე­გობ­რებს ეს­ტუმ­რეთ. ტკბი­ლე­ულ­ზე ფუ­ლის და­ხარ­ჯვა ნუ და­გე­ნა­ნე­ბათ.

  კირჩხი­ბი

  მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი­სა და საქ­მე­ე­ბის დღეა. შე­იძ­ლე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე სი­ტყვით გა­მოს­ვლამ მო­გი­წი­ოთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სი­ურპრიზს გიმ­ზა­დებთ.

  ლომი

  შან­სი მო­გე­ცე­მათ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. მთა­ვა­რია, არ იზარ­მა­ცოთ და შეც­დო­მე­ბის დაშ­ვე­ბის არ შე­გე­შინ­დეთ. სა­ღა­მო ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ; მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ მათ მი­მართ.

  ქალ­წუ­ლი

  დღეს გა­სარ­თო­ბად ვერ მო­იც­ლით, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი დას­ვე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მოგ­ცემთ. სა­ღა­მო მშვიდ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ, გა­მო­ი­ძი­ნეთ.

  სას­წო­რი

  სამ­სა­ხუ­რი­სა და სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. სა­ღა­მოს მე­გობ­რებს უმას­პინ­ძლეთ.

  მო­რი­ე­ლი

  წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღე გე­ლით. მთა­ვა­რია, იაქ­ტი­უ­როთ და მე­გობ­რე­ბის­თვის დახ­მა­რე­ბის თხოვ­ნა არ მო­გე­რი­დოთ. თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო შო­პინ­გის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნეთ. სი­ა­მოვ­ნე­ბის­თვის ფუ­ლის და­ხარ­ჯვა ნუ და­გე­ნა­ნე­ბათ.

  მშვილ­დო­სა­ნი

  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ მი­ზან­სწრა­ფუ­ლო­ბა, იყა­ვით ინი­ცი­ა­ტი­ვი­ა­ნი, ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ. სა­ღა­მოს დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გო­ბარ­თან გე­ლით შეხ­ვედ­რა.

  თხის რქა

  სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­ხა­ლი­სო დღე გე­ლით. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად დე­ლი­კა­ტუ­რი და თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ. მო­ე­რი­დეთ კო­ლე­გე­ბის კა­მათ­ში ჩარ­თვას. ფულს უსარ­გებ­ლო ნივ­თებ­ზე ნუ და­ხარ­ჯავთ.

  მერ­წყუ­ლი

  კარ­გი დღეა იდე­ე­ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. დახ­მა­რე­ბის­თვის კო­ლე­გე­ბის შე­წუ­ხე­ბა ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ. სა­ღა­მოს რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს და­უ­ვი­წყარ ემო­ცი­ებს აჩუ­ქებთ.

  თევ­ზე­ბი

  სი­ა­მოვ­ნე­ბას მი­ი­ღებთ ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­გან. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი და­გი­ფა­სე­ბენ მონ­დო­მე­ბას, შრო­მას. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან.
  656 ნახვა